ИЗГОРЕНИ ДОКУМЕНТИ: Кој и зошто сакал да изгори целата документација во Државниот инспекторат за животна средина ?

-Ни се отвори голем проблем сега, изгоре целата документација. Последните предмети се кај инспекторите, но и таму пожарникарите интервенирале со вода. Не знаеме што е зачувано на компјутерите, а што не. Ова ќе биде огромна штета за нас. Само мојата канцеларија не е уништена. Ќе побарам средба со министерот за животна средина за да ни најдат простории каде би можеле да се сместиме. Целокупната штета допрва ќе ја проценуваме- вели Спахија.

Кој и зошто сакал да изгори целата документација? Што се чува во архивата на мин. За животна средина? Ништо не е случајно во оваа архива се чуваат сите податоци на фирми загадувачи, пример отпадот Дрисла каде што се води евиденција колку загадува.